Globalization concept

Izinzwa zesikhathi sokundiza (ToF).